Teacher Recognised as Research Guide 

Name  of full time teacher

Qualification and Year of obtaining Year of Recognition as Research Guide Name of the scholar Year of registration of the scholar

Title of the thesis for scholar

Dr. Azizul Haque Ph.D. 2013      
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013      
Dr. O.P.Aneja Ph.D. 2013      
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Umesh P.Ukey 2020 “आंबेडकरवादी प्रतींनिधिक काव्यसंग्रहाचा: एक चिकिस्तक अभ्यास”(कालखंड 1960 – २०२०)
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Dilip M.Ghonmode 2020  महात्मा फुले यांच्या समग्र वाडमयातील सामाजिक जाणिवा: एक विवेचनात्मक अभ्यास’
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Saroj N. Shingade 2020 अण्णाभाऊ साठे यांच्या निवडक कादंबरीतील स्त्री चित्रणाचा विवेचनात्मक अभ्यास'(चित्रा, फकिरा,वैजयंता,चंदन,चिखलतील कमळ या कादंबर्‍याच्या संदर्भात)
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Jayant H. Ramteke 2020 बरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांचे बहुजन समाजाच्या उत्थानात योगदान – एक ऐतिहासिक विश्लेषण(1925-1984)
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Bhagyawant H. Lonare 2020 राजश्री शाहू महाराजांचे शेतकरी व कामगार विषयक कार्य एक ऐतिहासिक अध्ययन
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Rajesh H. Ghodeswar 2020 डॉ. बी. आर. आंबेडकर प्रणीत स्वतंत्र मजूर पक्षाचा ऐतिहासिक आढावा
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Atul T. Ambade 2020 ” महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकास प्रक्रियेत पंचायत समितीचे योगदान – संदर्भ चंद्रपुर जिल्हा(२०१० – २०२०)
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Sandip D. Thengari 2020 “स्थानिक स्वशासनामधील ग्रामपंचायत स्तरावरील पदाधिकार्‍यांच्या कार्याचे व नेतृत्वाचे चिकित्सक अध्ययन(चंद्रपुर जिल्ह्याचे संदर्भात )
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Dnyandip M. Bhaisare 2020 ” ब्रम्हपुरी विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील मतदाराचा निवडणुकीतील सहभाग एक चिकित्सक अध्ययन” (२०१०- २०२०)
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Limantrika B. Navghade 2020 ” चंद्रपुर जिल्हाच्या नागरी विकासात नगर परिषदेच्या महिला पदाधिकार्‍याचे योगदान एक चिकिस्तक अध्ययन”(२०१०- २०२०)
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Amrish G. Urade 2020 ” Analyzing Sharankumar Limbale’s The Outcast, Laxman Gaikwad’s The Branded and Kishor Shantabai Kale’s Against Odds in the Light of Cultural Studies: A Critical Perspective”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Anil P. Raut 2020 ” Constructing Socio – Cultural Ethos in Anita Nair’s Novels”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Archana S. Rathod 2020 ” Tribal Legends in Indian English Fiction with reference to Gopinath Mohanty’s Paraja, Maheswata devi’s Chotti Munda and His Arrow and Vikas Swaruo’s Six Suspects”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Sanganand G.Bagade 2020 ” Questioning The Socio- Cultural Hegmony in the Novels of Ngugi Wa Thiong’o: A Cultural Studies Perspective”
Dr. D.M.Kamble Ph.D.2019 2020