Teacher Recognised as Research Guide

Name  of full time teacher Qualification and Year of obtaining Year of Recognition as Research Guide Name of the scholar Year of registration of the scholar Title of the thesis for scholar
Dr. Azizul Haque Ph.D. 2013
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013
Dr. O.P.Aneja Ph.D. 2013
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Umesh P.Ukey 2020 “आंबेडकरवादी प्रतींनिधिक काव्यसंग्रहाचा: एक चिकिस्तक अभ्यास”(कालखंड 1960 – २०२०)
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Dilip M.Ghonmode 2020  महात्मा फुले यांच्या समग्र वाडमयातील सामाजिक जाणिवा: एक विवेचनात्मक अभ्यास’
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Saroj N. Shingade 2020 अण्णाभाऊ साठे यांच्या निवडक कादंबरीतील स्त्री चित्रणाचा विवेचनात्मक अभ्यास'(चित्रा, फकिरा,वैजयंता,चंदन,चिखलतील कमळ या कादंबर्‍याच्या संदर्भात)
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Jayant H. Ramteke 2020 बरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यांचे बहुजन समाजाच्या उत्थानात योगदान – एक ऐतिहासिक विश्लेषण(1925-1984)
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Bhagyawant H. Lonare 2020 राजश्री शाहू महाराजांचे शेतकरी व कामगार विषयक कार्य एक ऐतिहासिक अध्ययन
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Rajesh H. Ghodeswar 2020 डॉ. बी. आर. आंबेडकर प्रणीत स्वतंत्र मजूर पक्षाचा ऐतिहासिक आढावा
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Atul T. Ambade 2020 ” महाराष्ट्रातील ग्रामीण विकास प्रक्रियेत पंचायत समितीचे योगदान – संदर्भ चंद्रपुर जिल्हा(२०१० – २०२०)
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Sandip D. Thengari 2020 “स्थानिक स्वशासनामधील ग्रामपंचायत स्तरावरील पदाधिकार्‍यांच्या कार्याचे व नेतृत्वाचे चिकित्सक अध्ययन(चंद्रपुर जिल्ह्याचे संदर्भात )
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Dnyandip M. Bhaisare 2020 ” ब्रम्हपुरी विधानसभा क्षेत्रातील ग्रामीण व शहरी भागातील मतदाराचा निवडणुकीतील सहभाग एक चिकित्सक अध्ययन” (२०१०- २०२०)
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020 Limantrika B. Navghade 2020 ” चंद्रपुर जिल्हाच्या नागरी विकासात नगर परिषदेच्या महिला पदाधिकार्‍याचे योगदान एक चिकिस्तक अध्ययन”(२०१०- २०२०)
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Amrish G. Urade 2020 ” Analyzing Sharankumar Limbale’s The Outcast, Laxman Gaikwad’s The Branded and Kishor Shantabai Kale’s Against Odds in the Light of Cultural Studies: A Critical Perspective”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Anil P. Raut 2020 ” Constructing Socio – Cultural Ethos in Anita Nair’s Novels”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Archana S. Rathod 2020 ” Tribal Legends in Indian English Fiction with reference to Gopinath Mohanty’s Paraja, Maheswata devi’s Chotti Munda and His Arrow and Vikas Swaruo’s Six Suspects”
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020 Sanganand G.Bagade 2020 ” Questioning The Socio- Cultural Hegmony in the Novels of Ngugi Wa Thiong’o: A Cultural Studies Perspective”
Dr. D.M.Kamble Ph.D.2019 2020
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013 Manisha D. Barsagade 2022 चंद्रपूर जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार योजनेचे आर्थिक व सामाजिक अध्ययन(सत्र २०१०-११ ते २०२०-२१)
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013 Pradip R. Lohakare 2022 वर्धा जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीतील भूमिहीनशेतमजुरांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचा अभ्यास(कालावधी २०११-१२ ते २०२१-२२)
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013 Kishor N. Bagade 2022 गडचिरोली जिल्ह्यातील ग्रामीण रोजगारावर पारंपारिक पदवी शिक्षण पद्धतीचा झालेला परिणाम – एक अर्थशास्त्रीय अध्ययन
Dr. R.P.Kamble Ph.D. 2011 2013 Maya I. Dakaha 2022 चंद्रपूर जिल्ह्याच्या रमाई आवास योजनेतील ग्रामीण लाभार्थ्यांच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीचे अध्ययन(कालावधी २०११-१२ ते २०२०-२१)
Dr. O.P.Aneja Ph.D. 2013
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Hivdas B. Dhore 2022 आदिवासी कवींच्या प्रातिनिधिक काव्यसंग्रहाचा : एक चिकीत्सक अभ्यास(कालखंड १९९० ते २०१५)
Dr.J.M.Meshram Ph.D. 2016 2017 Usha J. Thakare 2022 युगप्रवर्तक राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांची ग्रामगीता – एक विवेचनात्मक अभ्यास
Dr. R.M. Meshram Ph.D. 2015 2017 Narendra V. Zade 2021 महाराष्ट्रातील अस्पृशांच्या पाणी प्रश्नाच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकरांचे योगदान – एक ऐतिहासिक विश्लेषण
Dr. L. H. Nandeshwar Ph.D.2019 2020
Dr. D.B. Fulzele Ph.D.2019 2020
Dr. D.M.Kamble Ph.D.2019 2020 Chandrashekhar Bambole 2021 Dhamma in view of Dr. B.R.Ambedkar: An Analytical Study
Dr. D.M.Kamble Ph.D.2019 2020 Pradip Bhave 2021 धर्मान्तरासंदर्भात ओबीसी समाजाची मानसिकता- एक चिकीस्तक अध्ययन(नागपूर व बीड जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भात)
Dr. D.M.Kamble Ph.D.2019 2020 Prabhakar Ghodeswar 2021 आधुनिक भारताचे शिल्पकार डॉ.आंबेडकर : एक अभ्यास
Dr. S.R. Kamble Ph.D 2021 Vasudha M. Ramteke 2022 चित्रपटातून दाखविण्यात आलेल्या स्त्री अत्याचाराचे  समाजशास्त्रीय अध्ययन
Dr. S.R. Kamble Ph.D. 2021 Priti U. Naitam 2022 भंडारा व गडचिरोली जिल्ह्यातील “बहुरूपी ” समुदायाचे  समाजशास्त्रीय अध्ययन
Dr. S.R. Kamble Ph.D 2021 Shubhangi G. Chudhari 2022 समाजातील संचार माध्यमांचा महाविद्यालयीन युवक युवतीवर होणारा परिणाम – एक समाजशास्त्रीय अध्ययन(यवतमाळ जिल्ह्याच्या विशेष संदर्भात )